Dizzy Art Gallery
Polatajko Gallery
Nataliya Yarmolchuk
Leto (Inna Zaharova)
vr.gif (385 bytes)

Leto
(Inna Zaharova)
Was born 1980, Chernivtsi, Ukraine. Education: student of Chernivtsi State University, College of Modern European Languages, Department of French.

 

vcrv.gif (396 bytes)
hd.gif (243 bytes)
 
vl.gif (243 bytes)